page_banner

ହନହାଇ ଦଳ ଗରମ ବସନ୍ତ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି |

ହୋହାଇ ଦଳ ଗରମ ବସନ୍ତ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି (୧)

ହନହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ 16 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି |ମୂଳ ଟୋନର କାର୍ଟ୍ରିଜ୍, ଡ୍ରମ୍ ୟୁନିଟ୍, ଏବଂ ଫ୍ୟୁଜର୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କପିଅର୍ / ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଅଂଶ |

ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ରେ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ନେତାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ Foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଗରମ ବସନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ |ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ଏବଂ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ |

ଏହି ଗରମ ବସନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏବଂ ବ Foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତାର ସ୍ୱୀକୃତି |ଏହା ଏକ ସହାୟକ ତଥା ପୋଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି |

ସ୍ special ତନ୍ତ୍ର ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ ସହିତ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ-ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି, ବୃତ୍ତି ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମାନବିକ ଯତ୍ନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ -19-2024 |